38 cm uzunluğunda Kadı Kaması; Kını Ay Yıldızlı, mors dişi damascus namlulu altın kaplama üzerinde Osmanlıca "Hâfız-ı adl-i şeriat, Hazret-i Zıll-ı Hüdâ" yazılıdır.