1 tanesi Süleymaniye damgalı, Osmanlı kapı kulpları