Osmanlı erken dönem asma kilit, çalışır durumda, 8 cm