Süleymaniye işi Osmanlı kapı aynaları, 9,5 ve 10,5 cm çapları