Armenian History

Altın Terazisi, Ermeni Megirditch damgalı ve Osmanlıca 77 yazılı