Atatürk / Savaş - Askeri

1338 (1922) Büyük Halâskârımız Mustafa Kemal Paşa, "Büyük Hikâye" Çocukluğu ve Gençliği Siyasî ve Askerî Hayatı: (Düzenleyen: P .S. [Peyami Sefa]). İstanbul Orhaniye Matbaası, 28 sayfa, 21x12 cm