Education History

Mekteb-i Sultani 1323 (1905-06) Sene-i Hicrisi Tevzi-i Mükafat cetvelidir, İstanbul Matbaa-i Ahmed İhsan, 56 sayfa (pages) 20x14 cm

Ön ve Arka kapak ayrılmış durumdadır fakat iç sayfalar çok temizdir, eksiksiz.