Education History

Mekteb-i Sultani 1324 (1906-07) Sene-i Hicrisi Tevzi-i Mükafat cetvelidir, İstanbul Matbaa-i Ahmed İhsan, 62 sayfa (pages) 20x14 cm

Sırt kısmı haliyledir fakat ciltte ayrılma yoktur, iç sayfalar çok temizdir, eksiksiz.