Signed by Armenian William Saroyan

Best Stories of William Saroyan, 203 sayfa (Pages) imzalı ve İthaflı.

William Saroyan; Kısa öykü ve oyunları ile tanınmıştır. Özellikle Ermeni göçmen çocuklarının yaşadıkları zorluklar ile ilgili yazmıştır.