Armenian History

1800's, İstanbul baskısı (Constantinople yazılı) Yeğdz Ağantosts, 288 sayfa (pages) 12x8 cm.

Yeznig Goğpatsi V.Yüzyıl yazarlarından olup Ermeni harflerini bulan Aziz Mesrob ve Kutsal Kitabın Ermenice'ye çevrilmesine ön ayak olan Aziz Sahak Bartev Katolikos'un öğrencilerindendir.Yeznig Goğpatsi'nin kalema aldığı eser teolojik bir eserdir.Politeizm, Zoroastrianizmi Yunan Filozofları ve Sinop'lu Markion öğretilere karşı Hristiyan inancını öven bölümlerden oluşur.