1897-98 / Tarih-i Harb - Osman Senai (Erdemgil)

1.CİLT: H.1314- M.1897; Yovanaki Panayoditis Matbaası; 5+239 sayfa
2.CİLT: H.1315-M.1898; A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası; 191+12 sayfa
3.CİLT: H.1315- M.1898; A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası; 268+30+4 sayfa + 16 planşda gravür ve haritalar mevcuttur. Yayınevi: Kitabhane-i İslâm ve Askerî Sahibi Tüccarzâde İbrahim Hilmi.
Her üç ciltte de "Tüccarzade İbrahim Hilmi - Kütüphane-i İslam; LIBRAIRIE ISLAM" kaşesi bulunmaktadır.