1916 Nazariyât-ı Edebiye Dersleri, Nesir Kısmı / 331-332 Sene-i Tedrisiyesinde Darülfünûnda Takrir Olunan Derslerden Müteşekkildir (Rika Hattı taş baskı) Yazan: Ali Ekrem (Bolayır); 496 sayfa, dönemin orijinal cildinde. ÖZEGE KAYDI YOKTUR!