Tercüme-i Mukaddime-i ibn-i Haldun / İlk baskı (Bulak Baskı - 1274) 34x25 cm, yazan: Abdurrahman b.Muhammed ibn-i Haldun; Çeviren: Pirizade Mehmed Sahib; Kahire, 9+4+4+626 sayfa; usta mücellit işi klişeli, flota sırtlı, tezyinatlı kahverengi miklepli deri cildinde.