Ottoman Aviation

1913 Tayyârecilik: Mâzisi, ehemmiyeti, terakkiyat-ı hâzırası, istikbâli, 17 x 12 cm, Osmanlıca, 72, [1] sayfa, s/b resimli. EBÜZZİYAZÂDE ABDURRAHMAN VELİD, Matbaa-i Ebüzziya., İstanbul, ilk ve tek baskı. Özege 20150