6 Kitap bir arada;
1.Kitap: Sualli cevaplı coğrafya, yazan: M. R. ; İstanbul, R.1327-M.1911; Kıtaat-ı Hams Matbaası; 184 sayfa, resimli; ÖZEGE: 12757.
2.KİTAP: Mensur, Manzum Edebî, Ahlâki Müntehabât-ı Kıraat-ı Edebiye; Yazan: M. Abdülkadir; İstanbul; R.1327- M.1911; Mürettibîn-i Osmaniye Matbaası; Kısım: 1; 96 sayfa.
3.KİTAP: Malûmât-ı Medeniye; Yazan: Mehmed Hazik; R.1328-M.1912; Kanaat Kütüphanesi ve Matbaası; 144 sayfa.
4.KİTAP: Hesab-ı Amelî. İkinci Kitap; Yazan: Mehmed Celal; İst., H.1318- M.1901; Karabet Matbaası; 148 sayfa, şekilli; ÖZEGE: 7352
5.KİTAP: Tarih-i İslâm. Mekâtib-i Rüşdiyyenin Birinci Senesi İçin; Yazan: Ali Reşad- Ali Seydî; İstanbul, R.1328-M.1912; İkdam Matbaası; 120 sayfa, haritalı, resimli.
6.KİTAP: Dürûs-i Eşya; sayfa: 157+3; Deri sırtlı, dönem cildinde. Arka kapak üst kısmında kısmi soyulma var.