Tercüme-i Hızbü’l-âzam - Yazan: Ali b. Sultan Muhammed Nureddin el-Karî el Haravî; Çeviren: Fındıkzâde Hafidi İbrahim Halil; İst., H.1276-M.1860; Darü’t-Tıbaatü’l-âmire; taşbaskı. Arapça metninin kenarında; 191+1 sayfa; ÖZEGE: 20611.
Orijinal ebrulu şemseli miklepli deri cildinde, sayfalar sorunsuz fakat cilt sırtı ve miklep sırtı deforme olmuş.