Tomar-ı Turuk-ı Aliyye - (1-Melamilik, 2- Kadriye Silsilenamesi, 3-Halvetiye Silsilenamesi) 3 Kitap Birlikte) Yazan: Ebu Rıdvan Sadık Vicdani (Kayıkçıoğlu); Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 1338-1340; (11+4); (84+1); (118+2) sayfa - Takımın 4'ncü kitabı olan Sofi ve Tasavvuf (62+2) bu ciltte mevcut değildir. Dönem hurufatlı bez cildinde. Cilt sırtı ve birinci kitabın künye sayfası tamirlidir.