Tek ciltte 4 Kitap bir arada;
1.KİTAP: Amelî ve Nazarî Talim-i Kitabet yahud Mükemmel İnşa; Yazan: Faik Reşad İhya Efendi Hafidî; İst., H.1313-M.1897; Kasbar Matbaası; 320+4 sayfa; ÖZEGE: 687
2.KİTAP: Mektubât-ı Mektubî; Yazan: Süleyman Faik; İst., H.1315-M.1898; Asır Matbaası; 128 sayfa; ÖZEGE: 12966.
3.KİTAP: Tevafükat-ı Kavâid-i Külliye; Yazan: Gelibolulu Mehmed Rifat; İzmir, H.1313-M.1896; İzmir Vilayet Matbaası 112 sayfa; ÖZEGE: 20896.
4.KİTAP: Muaddilu’l-imlâ ve Mükemmelü’l-inşa Yazan: Mehmed Nüzhet; İst., H.1302-M.1885; Ceride-i Askeriye Matbaası; 96 sayfa ÖZEGE: 13879; Klişeli şemseli bordo bez cildinde.