Kitab-ı Tenbihü'l Gafilin Li'l Fıkıh - ARAPÇA - Yazan: Nasır b. Muhammed b. İbrahim elSemerkandi; Mısır (Egypt) 1312; 223+1 sayfa (sayfa kenarları haşiyeli) 28x20 cm.
Döneminin sert karton kapak orijinal cildinde.