Armenian History

1914 Tiflis baskısı, Ermenice Ermeni Yazarlarla ilgili kitap, içinde yazarlardan görüntülerde bulunmaktadır, 688 sayfa (pages) 24x18 cm