Armenian History

1910's Ermenistan'ın içinden - 299 sayfa (pages) 23x15 cm.

İçinde Ermenistan, Ermeni tipler, Kars, Ani ve çevresinden 50'nin üzerinde fotoğraf bulunan ayrıca sonunda katlanır 2 adet (2 folded map Armenian) Ermenice Türkiye ve Doğu Anadolu bölgesi haritası bulunan nadir kitap