Armenian History

2 adet Ermeni Harfli Türkçe kitabı
(2 books Turkish with Armenian letters)

1) 1912 İncil, Ahd-i Atik ve ahdti Cedid eski ve yeni incil-i şerif, İstanbul baskı 690 sayfa (pages) 11x7 cm.

2) 1925, Zartonki Ağotkner, Amerikan Misyoner Komitesi tarafından hazırlanmıştır, Harutyuyan Matbaası İstanbul, 414 sayfa (pages) 14x9 cm.