Armenian / Middle East

1929 Geographie Universelle par P.Vidal de la Blache et L.Gallois / 7.Cilt (Vol:7) ASIE OCCIDENTALE / 394 sayfa (pages) 28x20 cm.

50'nin üzerinde fotoğraf, 40'ın üzerinde de şema bulunan bu kitabın ilk bölümünde; Kafkaslar, İstanbul & İzmir (Asie Mineure), Ermenistan (Armenia) İran, Arabistan, Suriye (Syrie), Mezopotamya, ikinci bölümünde ise Moğolistan, Tibet ve Türkistan anlatılmaktadır.