Middle East

1946 Guide to the Holy Land, Jerusalem (Kudüs) 543 sayfa (pages) 17x12 cm / 5'i katlanır olmak üzere toplam 6 harita (map) ve görseller bulunan Kutsal Topraklar Rehberidir.