1921 La Fin de Stamboul, Le Décor - Les Survivances - Les Fantomes Humains - Les Cendres; HENRI MYLES tarafından mühür imzalı, 216 + 8 sayfa (pages) kitap sorunsuz fakat cilt haliyledir.

1. Dünya Savaşı'ndan hemen önce ve hemen sonra İstanbul. Yazarın anıları 1913-1914 ile 1919’da tekrar geldiği ve 1921’e kadar kaldığı İstanbul anılarını kapsamaktadır. Kitap, I. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası İstanbul anılarını içermektedir. Edirne'nin Bulgarlar'ın eline geçmesi, İstanbul yangınları, kiliseler ve camiler, Mahmut Şevket Paşa'ya suikast, Talât, Enver ve Celâl Paşalarla ilgli anılar, Péra ve Üsküdar’daki iki tekkede ve İstanbul’da 10 Muharrem törenleri, Galatasaray Lisesi’nin kuruluşu ile ilgili bilgiler, öğrenci ve öğretmenler, Ayrıca İstanbul'daki Fransız okulları ve Fransız nüfusu hakkında da açıklamalar bulunmaktadır. Yazarın ilk anıları 1913 ile 1914 yılları arasını, yani savaş öncesini kapsamaktadır. Hatıratın ikinci kısmı ise savaş sonrasına aittir ve 1919-1921 yılları arasını ele alır.