İstanbul (Constantinople) Üsküdar mezarlık, Ed.Römmler Jonas