Armenian Editor

Çanakkale - Gelibolu (Gallipoli) Gazi Süleyman Paşa'nın mezarı, Ed.Armenian Soukissian