Military - War

İstanbul işgal dönemi, Karaköy'de Osmanlı askerleri