Military - War

CDV of Mustafa Fazıl Paşa.

Mısırlı prens ve Türk siyaset adamı (Ottoman-Egyptian prince) Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunudur. Osmanlı Devleti’nde Maliye Nazırlığı, Maarif Nazırlığı yapmış bir devlet adamıdır. Ağabeyi İsmail Paşa’nın çalışmaları sonucu Osmanlı Sultanı Abdülaziz’in bir fermanı ile Mısır (Egypt) yönetimindeki haklarından mahrum edildi.