Ottoman Literature

Ahmed Midhat, Türk yazar, gazeteci ve yayıncı, Ed.M.Israilovitch Constantinople / Tanzimat dönemi yazarlarındandır. Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır.