Osmanlı dönemi İstanbul Divanyolu'nda sosyal yaşam ve tipler, 11x7 cm fotoğraf