Online Live Auction of Rare Photograph, Cabinet Photo & CDV, Postcard, Engraving, Map, Book and Ephemera / 12th. March TUESDAY - 7:05 PM (Gmt +3)

Online Live Auction of Rare Photograph, Cabinet Photo & CDV, Postcard, Engraving, Map, Book and Ephemera / 12th. March TUESDAY - 7:05 PM (Gmt +3)

Recommended Items From Auctions

Please click here to see Auction list ›

Medical-Muhterem Hocamız Müderris Besim Ömer Paşa'nın 41.sene-i tedrisiyesini te'sid hatırası 1928, nadir fotokart

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

Rare Photo WW1 - Ottoman edical-Karabağ Şosikale (?) Kazası, Erzincan Birinci Fırka Seyyar hastanesi hatıratından 19 teşrin-i evvel 1334 (1918), I.Dünya Savaşı esnasında çok Kafkas cephesindeki seyyar hastanede ameliyat yapan doktorlar ve hemşire, çok nadir fotoğraf, kartona yapışık durumdadır...

Current Price: 1,000 TL

Place Bid

Armenian Dildillian Bros.-Photo of Dildillian Bros, Osmanlı dönemi fesli şahıs, 27x20 cm (1911-12 yıllarında Osmanlı hariciye nazırlığı yapan Mustafa Asım Turgut bey olduğunu düşünüyoruz)

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

Armenian Diploma / Very Rare-Tokat Ermeni İdadisi Kasapyan Mihran Efendiye ait Osmanlıca Ermenice 1329 (1913) tarihli, 41x57 cm, çok nadir diploma

Starting Bid: 12,000 TL

Place Bid

Diploma / Eğitim Tarihi-Mühendishane-i Berr-i Hümayun Seyyar Topçu Zabiti Diploması, Dersaadetli Mustafa Efendiye Verilmiş 1823 tarihli 41x57 cm

Starting Bid: 7,500 TL

Place Bid

Diploma / Eğitim Tarihi-Mekatib-i Askeri-i Şahanede tekmil-i fünun eden piyade zabitanına mahsus şehadetname, Piyade mülazım-ı sanisinde Manastırlı Mehmed Efendiye verilmiş, 1312 tarihli

Current Price: 1,700 TL

Place Bid

Sultan Abdülhamit el çekme tuğralı binbaşılık terfi beratı, 56x82 cm

Current Price: 4,250 TL

Place Bid

Girit İftihar Nişanı berat-ı alisi, Sultan Abdülhamit tuğralı, Erkan-ı Harbiye Kolağası Salim Efendiye verilmiş, 25x50 cm

Current Price: 4,000 TL

Place Bid

Stock-Osmanlı İttihad-ı Saraçlık Anonim Şirketi Kuponları tam hisse senedi

Current Price: 2,500 TL

Place Bid

Diploma / Education-Kastamonu Mekteb-i Sultanisinin Kısm-ı Sani Fen Şubesi Şehadetnamesi, İsmail Efendiye verilmiş, yaklaşık 40x48 cm

Current Price: 1,250 TL

Place Bid

Signed photo by Kemaleddin Sami Pacha-Kemaleddin Sami (Gökçen) paşanın Almanya Berlinde'de çektirdiği ithaflı ve imzalı fotoğrafı, "Kardeşim Mehmed Nurettin Beye (Mehmet Nurettin Konyar Paşa olmalı) Berlin Hatırası 12 Mart 1917" 15x22 cm, paspartuya yapışık durumda (mounted)

Current Price: 1,000 TL

Place Bid

Military-Mitralyöz ve silahları ile poz vermiş Osmanlı ordusu subay ve askerleri, önlerindeki sandıkta Osmanlıca "Fişeklik Sanığı" yazmaktadır, 9x14 cm

Starting Bid: 400 TL

Place Bid

Ottoman ID-Osmanlı dönemi Tursunbey (Balıkesir Dursunbey) Kaymakamı Çemizgezek (Tunceli) doğumlu Mehmet Ali Bey'e ait Dahiliye vekaleti kimlik kartı

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

Hilal-i Ahmer-Beşiktaşlı Fatma İsmail hanıma ait "Harb-i umumide Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hastabakıcılık vesikasıdır", ayrıca Fatma İsmail hanımın Türkiye Hilal Ahmer Cemiyeti İstanbul Merkezinde küşad edilen hastabakıcılık kursuna kaydının yapıldığına dair evrak.

Current Price: 5,000 TL

Place Bid

Judaica / Music-Kol Aud (HATIKWAH) İsrail Marşı, Edition S.Christidis 215 Grand rue de Pera Constantinople, 4 sayfa (pages) 25x34 cm, haliyle

Starting Bid: 5,000 TL

Place Bid

Le Francais En Turquie Par M.A. Djelil Safvet Bey, 30 sayfa (pages) 11x21 cm, Fransızca Türkçe Konuşma Rehberi Saint Joseph Fransız Koleji Türkçe öğretmeni Celil Safvet Bey tarasından hazırlanmış konuşma rehberi

Current Price: 500 TL

Place Bid

Eunuque du Sultan-Eunuque du Sultan / Osmanlı harem ağası, photo of Pascal Sebah, 22x14 cm photo size, kartona yapışık durumda (mounted)

Current Price: 400 TL

Place Bid

Armenian Editor L.Tchobanian - Rare Photo-Erken Cumhuriyet dönemi Osmanlıca Milliyet gazetesi okuyan şahıs, L.Tchobanian 1930 yazılı - Bebek Çobanyan fotoğrafhanesi, sonradan renklendirme, 39x28 cm

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

Signed / Dervish-Hafız İsmail Zekai ( Sarsılmaz ) Islak İmzalı Fotoğraf Konya Aziziye Camii Müezzinliği, Ankara Hacı Bayram Camii Başimamlığı yapan, Hafız ve Mevlidhan Kıbrıs Magosa Lala Mustafa Paşa Camii ve Lefkoşa Sarayönü ve Selimiye Cami Müezzinlerinden İsmail Zekai Dedenin 1934'de arkasına...

Current Price: 550 TL

Place Bid

Rare Lotery Poster / İhap Hulusi-Piyango Servet Yığar, yaklaşık 69x100 cm, nadir piyango afişi

Current Price: 10,000 TL

Place Bid

Büyük boy, sonradan renklendirilmiş Osmanlı paşası fotoğrafı, 33x40 cm

Current Price: 425 TL

Place Bid

Medical / Pharmacist Fahreddin Efendi's Notebook-Eczacı Mülazım-ı sani Fahreddin Efendinin not defteri, Kendisinin ve ailesinin vesikalıkları görev yaptığı askeri birlikler ve bazı ecza terkiplerinin olduğu erken cumhuriyet döneminde çoğunlukla Osmanlıca yazılmış not defteri, 9x14.5 cm

Current Price: 500 TL

Place Bid

Amedeo Preziosi-Amedeo Preziosi (2 Aralık 1816 - 27 Eylül 1882) İstanbul'da dilenciler, taş baskı renkli gravür, 35x26 cm

Current Price: 1,000 TL

Place Bid

NAVY-Akhisar Kazasında İane-i Bahriyeye İştirak Edenlere Mahsus Cüzdandır, 1325-1326, Osmanlı milleti gemilerinin teknesini gümüşden direklerini altından yapmağa muktedirdir!, 12.5x16.5 cm, nadir cüzdan

Current Price: 550 TL

Place Bid

Armenian Music / Rare Poster-Ermeni Müzik Grubu Mamikonyan korosunun 60 kişilik grubu ile, 30 Nisan 1902 saat 8 de Şmid (Schmid) salonunda, Kudüs patriği Derderya'nın riyasetinde düzenlediği müzik gecesinin tanıtım afişi..56x49 cm .. Biletleri H.M. I. M'dan temin edebilirsiniz.

Current Price: 750 TL

Place Bid

Eski cumbalı İstanbul evleri sahilde kayıkçı ve el sallayan Osmanlı hanımefendisi konulu, Münif Fehim ekolünü çağrıştıran çini mürekkebi ile yapılmış imzasız çalışma, 31x38 cm

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

Rare Poster / Bookselling-"İlanname, Her cins İstanbul ve Mısır ve Kazan Kitapları ve her türlü İstanbul eşyası ilen(ile) sevdamız (ticaretimiz) Muhammedcan bin Minhacüddin Kerimof ve biraderimiz Şerifcan Belde-i Kazanda …." 1890 Kazan Üniversite Matbaasında basılmış 52x62 cm ebatlarında...

Starting Bid: 1,000 TL

Place Bid

Armenian Solakian Cabinet Photo-Cabinet photo of G.K. Solakian Konia, Konya askeri lise öğrencisi, 17x12 cm

Current Price: 500 TL

Place Bid

Madalya-Himaye-i etfal cemiyeti gümüş mineli madalya, orijinal kutusundadır, madalya çapı 30 mm'dir.

Current Price: 650 TL

Place Bid

Atatürk-Atatürk Edirne'de, Belediyeden çıkarken, 9x14 cm

Current Price: 1,000 TL

Place Bid

Judaica-Osmanlıca "Şalom Fresko ve Mahdumları İstanbul Pabuccular 17" yazılı tabak, çapı 11,5 cm'dir

Starting Bid: 5,000 TL

Place Bid

Johann Paluka-Johann Paluka Constantinople Stamboul Bakche Kapou yazılı orijinal kabında, "Le Maire Fabt Paris" marka Dürbün

Starting Bid: 5,000 TL

Place Bid

Aerial View-İstanbul hava fotoğrafı, 1920'ler, 17x12 cm, kağıda yapışık durumda

Current Price: 500 TL

Place Bid

Albumin Photo / Photo of B.Kargopoulo Chateaux d'Asie - Osmanlı dönemi Anadolu Hisarı, yaklaşık 26x20 cm

Starting Bid: 750 TL

Place Bid

Albumin Photo / Osmanlı dönemi mezar taşı, Aliefendizade Mehmet Efendi'nin mezartaşı, yaklaşık 21x27 cm

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

Albumin Photo / Osmanlı dönemi Boğaz ve Beykoz, yaklaşık 27x21 cm

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

Albumin Photo B.Kargopoulo Bosphore Quai de Therapia vue Prise de Beykos / Osmanlı dönemi Boğaz ve Beykoz'dan Tarabya'nın görünüşü, yaklaşık 26x20 cm

Starting Bid: 600 TL

Place Bid

Albumin Photo / Osmanlı dönemi Anadolu yakası Beylerbeyi sarayı ve sahil, yaklaşık 27x21 cm

Starting Bid: 600 TL

Place Bid

Rare - Kadikoy-Albumin Photo of B.Kargopoulo, Osmanlı dönemi Kadıköy, yaklaşık 26x20 cm

Current Price: 1,500 TL

Place Bid

Excellent Panorama of Gulmez Freres - 250x24 cm / Very Clear View-"Panorama de Constantinople pris de la tour de Galata - Apollon Gulmez Freres, Photographes de SMJ. Le Sultan" yazılı ön kapak ve arkası Ay yıldızlı harika cildinde, 250 x 24 cm ölçüsünde, görüntüsü bilinen panoramalardan çok daha...

Starting Bid: 75,000 TL

Place Bid

Cabinet photo of N.Andriomenos, Arap İzzet Halo Paşa, 20x13 cm.. Arap İzzet Holo Paşa (1852 Şam - 1924 Kahire) Suriyeli kökenli Osmanlı devlet adamı, II. Abdülhamit döneminde Mâbeyn-i Hümâyun Başkâtibi, vezirlik gibi önemli görevler yaptı, zamanla II. Abdülhamid'in sağ kolu durumuna geldi....

Current Price: 600 TL

Place Bid

Rare Armenian Editor Csbinet photo-Cabinet photo of M.Yeghparian Magnesie (Manisa) Stüdyoda eli çantalı kız çocuğu, 17x11 cm, haliyle

Starting Bid: 1,000 TL

Place Bid

Sultan Abdülaziz görselli sedef para cüzdanı-Sultan Abdülaziz görselli sedef para cüzdanı, çok nadir, 12x6 cm (Üzerinde hafif bir kırıklık vardır - Please check the condition)

Current Price: 750 TL

Place Bid

Spor / Kürek-Ortaköy Kürek Klübü sporcuları birinde yıldız görselli üniforma diğerinde ise madalya mevcut, Enver Fahri Ortaköy 1928, imzalı

Current Price: 500 TL

Place Bid

Greek Occupation / Kutahia Hospital rare photo-Arkası 1921 tarihli, arkası rumca yazılı (greek script back side) İşgal dönemindeki Kütahya Hastanesi'nin fotoğrafı, balkonda doktorlar gözükmektedir, 22x18 cm (Photo size) 32x25 cm (Carton size) Real photograph of the Kütahya Hospital which was...

Starting Bid: 4,750 TL

Place Bid

1890's Kuşadası telegraph - Post office / Very Rare photo-Altında Osmanlıca "Kuşadası kale kapusunun üzerindeki burca bina edilmiş bir mahal olan Telgrafhane" yazılı, tarihin bulunmadığı fakat bir öncekilerle aynı seriden olduğu için 19 YY.Sonu diyebileceğimiz çok nadir fotoğraf 27x22 cm

Starting Bid: 4,750 TL

Place Bid

Ottoman Period - Rare Photograph Serie-Rumeli Hisarı ve Bebek Manzarası İki Adet Fotoğraf (Photo size - Fotoğraf Ölçüsü 18 x 23 cm) (Photos stick on the both sides)

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

Tutta Türk Milli Seyahat ve Turist Acentası İşyeri Kartı - Pera Palace Oteli Karşısında

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

Hedjaz Railway-Hamidiye Hicaz Demiryolu Üzerinde Mafrak Mevkinde Hacıların Nakli, nadir kartpostal

Starting Bid: 1,000 TL

Place Bid

Greek Magazine-1. Dünya Savaşında Cihad İlanı Sonrasında Konya Mevlevihanesi'nde Veled Çelebi ve Mevlevi Alayı Kapaklı Rumca Al Ola Gazetesi 1915

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

Sultan Abdülmecid Dönemi Orijinal Cildinde Ceza Kanunname-i Hümayunu 1274 - 1858 62 Sayfa

Current Price: 1,000 TL

Place Bid

Ottoman Period - Rare Photograph Serie / Kadikoy - Greek Tabelas-1900 Başı Kadıköy Rıhtımında 3. Mustafa Camii, Otel ve Singer Tabelası 9 x 12 cm

Current Price: 1,000 TL

Place Bid

Ottoman Period - Rare Photograph Serie-1900 Başı 1932 Senesinde Yanan Fenerbahçe Kulüp Binası 9 x 12 cm

Current Price: 2,000 TL

Place Bid

Proti / Ottoman Period - Rare Photograph Serie-1900 Başı Kınalıada Önde Tiring Galata Mağazası ve Sağda Hotel Chahab Binası (Hotel Chahab) 9 x 12 cm

Starting Bid: 750 TL

Place Bid

Greek History / Passeport-Yunanca, Fransızca İşgal Döneminde İzmir ve Civarında Dolaşabilmek İçin Verilmiş Geçiş Belgesi 1921 Çerçevesinde 50 x 60 cm.. Administarion Hellenique de Smyrne Le Haut Comissaire de Grece..

Starting Bid: 2,000 TL

Place Bid

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tren Garında Halide Edip Hanım ile Konuşurken

Current Price: 1,350 TL

Place Bid

Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası Heyeti 1338-1922 - Foto Tahsin

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şeyh Sunusi Tarafından Hediye Edilen Trablusgarb'ın Yerel Kıyafetiyle

Current Price: 750 TL

Place Bid

Greek History-İşgal Dönemi İzmir Pasaport Binası Yunan Propaganda Kartpostalı - Tamirli (Please check condition)

Current Price: 1,500 TL

Place Bid

Post Office-İzmir Alman Postahanesi

Current Price: 750 TL

Place Bid

Execution-İzmir'de İdam Nadir Edt. A l'Alliance Française

Starting Bid: 1,500 TL

Place Bid

Meşhur İzmir At Koşusu Edt. Zachariou & Koury

Starting Bid: 750 TL

Place Bid

Armenian Editor-İzmir'de Büyücü Ermeni Edt. Virabian

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

İzmir Tekne Yarışları Edt. Maison Homere

Starting Bid: 750 TL

Place Bid

Bandit Chief. Van-Lennep, Henry J. (Henry John) (1815-1889) 42x30 cm

Starting Bid: 1,000 TL

Place Bid

Choiseul Gouffier-Tombeau de Protesilas / Protesilaus'un Mezarı - Ruines de la Ville d'Eleonte / Eleonte Şehri Harabeleri - Village d'Erin Keui - Erenköy, Choiseul Gouffier, 46x30 cm

Starting Bid: 1,000 TL

Place Bid

Chatelain, Henri Abraham-1720 "Carte De L'Asie Inferieure Selon Les Auteurs Anciens, Enrichie de Remarques Historiques sur les Changemens qui y sont arrivez" - Asia Minor Cyprus Turkey Ottoman Empire map par Chatelain, Henri Abraham (1684-1743) 50x45 cm

Starting Bid: 2,000 TL

Place Bid

Jacques Pervititch Map-Jacques Pervititch İstanbul Sigorta haritaları tarafından koordinatlandırılmış, haritadaki her bir yapının kullanım amacı belirlenmiş ve sayısallaştırılmış İstanbul - Firuzağa haritası, Eylül 1927 - 70x57 cm

Current Price: 2,400 TL

Place Bid

Osmanlı İmparatorluğu'nun etnografik haritası (Ölçek 1:1.000.000) - Ethnographic map of the Ottoman Empire (Scale 1:1.000.000) 59x50 cm. Toplam 6 harita (6 Maps) Her biri 59x50 cm.

Starting Bid: 7,000 TL

Place Bid

Turkey Mines Map-1932 Türkiye Madenler Haritası - Harita umum müdürlüğü tarafından 1933 yılında bastırılmıştır, 230 x 100 cm

Starting Bid: 7,500 TL

Place Bid
Please click here to see Auction list ›