Online Live Auction of RARE BOOK, PHOTOGRAPH, EPHEMERA, POSTCARD, MAP, PAINTING // 4th. August SUNDAY - 5:05 PM (Gmt +3)

Online Live Auction of RARE BOOK, PHOTOGRAPH, EPHEMERA, POSTCARD, MAP, PAINTING // 4th. August SUNDAY - 5:05 PM (Gmt +3)

Recommended Items From Auctions

Please click here to see Auction list ›

Autographed book-Vaniköyünde Fazıl Paşa Yalısı, Yazar Münevver Ayaşlı, imzalı, 1987, 142 Sayfa, 20x13 cm

Starting Bid: 1,000 TL

Place Bid

Autographed book-Yediçınar Yaylası, Kemal Tahir İmzalı, Bilgi Yayınevi, Ankara 1970, 407 Sayfa, 19x11 cm kapak yorgun haliyle

Current Price: 500 TL

Place Bid

Signed book by Melih Cevdet Anday-Ölü Canlar, Nikolay Gogol, Çevirmeni Melih Cevdet Anday tarafından imzalı, Bilgi Yayınevi, 1970, 481 sayfa, 19x11 cm İlk Kadın Koleksiyonerlerimizden, Sanat ve Hayırsever, İlim Yayma Vakfı Kurucularından Sıdıka Hanım ile İlim Yayma Cemiyeti'nin Kurucularından ve...

Starting Bid: 250 TL

Place Bid

Autographed Book-Söz Çizginin, Turhan Selçuk İmzalı, Milliyet Yayınları, 400 Sayfa, Ciltli, Şömizli, 28x28 cm şömizde yıpranma mevcut İlk Kadın Koleksiyonerlerimizden, Sanat ve Hayırsever, İlim Yayma Vakfı Kurucularından Sıdıka Hanım ile İlim Yayma Cemiyeti'nin Kurucularından ve Başkanlarından,...

Starting Bid: 400 TL

Place Bid

Autographed Book-Yaz Yağmuru, Ahmet Hamdi Tanpınar İmzalı, Varlık Yayınevi, 1955, 127 Sayfa, 17x12 cm İlk Kadın Koleksiyonerlerimizden, Sanat ve Hayırsever, İlim Yayma Vakfı Kurucularından Sıdıka Hanım ile İlim Yayma Cemiyeti'nin Kurucularından ve Başkanlarından, Dönemin Tüccarlarından, İstiklal...

Starting Bid: 1,000 TL

Place Bid

Autographed Book-Nuri İyem, 50. Sanat Yılı'86, Toplumsal-gerçekçi sanat akımının önde gelen isimlerinden, Yeniler grubunun kurucularından Nuri İyem İmzalı, İstanbul 1986, 157 Sayfa, 28x20 cm "Güner Palandöken'e ithaflı"

Starting Bid: 1,000 TL

Place Bid

Autographed book by Picasso-Picasso, Hazırlayan Wilhelm Boeck, Jaime Sabartes, Harry N. Abrams Yayınevi, New York, 1957 Stuttgart Baskı, 524 Sayfa, Ciltli, Şömizli, 31x22 cm. Kapaktaki resim Picasso tarafından bu kitap için 1952 yılında tasarlanmıştır. 20. yüzyıl sanatının en önemli...

Starting Bid: 20,000 TL

Place Bid

Devlet-i Aliyye Osmaniye Tuğralı Mükafat Cildinde-Fenn-i Makina, Muharriri: Ali Razi, Osmanlıca 'Mükafat-ı Mekteb-i Ravza-yı Terakki' yazılı tuğralı cildinde, Dersaadet, 1303, Matbaa-i Osmaniye, 306 sayfa, 15,5x22 cm

Current Price: 250 TL

Place Bid

Resimli Kitab, Siyasi, Edebi, Fenni, Felsefi, İçtimai Mecmua-i Musavveredir, Numero 9, Haziran 1325 - Numero 12, Eylül 1909 Tek Ciltte. İdareci Ubeydullah Esad, Kapak, Manşet ve dergi iç sayfalarda Recaizade Mahmud Ekrem, Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa, Şeyhülislam Sahib Bey, Harbiye Nazırı Salih...

Starting Bid: 1,000 TL

Place Bid

Resim Kitab, Siyasi, Edebi, Fenni, Felsefi, İçtimai Mecmua-i Musavveredir, Numero 25, Ekim 1910 - Numero 32, Ocak 1912 Tek Ciltte İdareci Ubeydullah Esad, Manşette Sabık Portekiz Kralı, Sultan Reşad'ın Seyyidler ziyaretleri, Manşette Ahmed Şuayib Bey, Meclis-i Mebusan, Girit Donanma-i...

Current Price: 1,000 TL

Place Bid

Signed book by Mustafa Subhi (1882-1921), the founder and leading figure of the Turkish communist movement, to Fuad Köprülü-Vazife-i Temdin, Mustafa Subhi, Ahmed İhsan ve Şürekası, İstanbul 1328, 42 Sayfa, 20x12 cm Türk komünist ve Türkiye Komünist Partisinin ilk Merkez Komitesi Başkanı Mustafa...

Starting Bid: 5,000 TL

Place Bid

Kamus-u Alam, Muharrir Şemseddin Sami, İstanbul Mihran Matbaası, 1315, 6 Cilt Takım, Deri Sırt Yaldızlı Gofre Şık Cildinde, 4830 Sayfa, 25x17 cm 5. cilt 1315 - 6. 1316 - 3. 1308 - 4. 1311 - 2. Cild 1316 tarihli 1. cildin künyesi eksik 25x17 cm

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

Finnish Tatars-Pikay [PIKAY] İMZALI ve İTHAFLI Hasan Nizameddin Hamidulla, 1948, Tatarca, 15 Sayfa, Görselli Finlandiya'nın Kemi şehrinde basılmıştır. Rus Çarlığının Finlandiya'yı ele geçirmesi akabinde ticaret maksadıyla Finlandiya'ya yerleşen Tatarlardan olan Hamidulla'ın hazırladığı eser.

Starting Bid: 2,000 TL

Place Bid

Album / Military - War-Enver Paşa ve Resneli Niyazi Bey'in Liderliğinde İstanbul'a Giren Hareket Ordusu Albümü / "İstanbul'da Hürriyet Ordusu Panoraması Süruru Milli" 8 Sayfa.1909,34X24 cm

Starting Bid: 1,000 TL

Place Bid

Spor / Wrestling-Spor Alemi,Sene 4,Numara 29,Son müsabakalarda çarpışan kıymetli güreşçilerimiz kapaklı,Arkası FIAT reklamlı

Starting Bid: 300 TL

Place Bid

Cinema-Napolyon, Film Gazetesinin 13. Numerosunun İlavesi, İstanbul 1927-28, 20 Sayfa, Kodak, Bayer, Zeis Reklamları Mevcut, Osmanlıca-Fransızca 2 Lisan

Current Price: 500 TL

Place Bid

Cinema-Büyük Opera Sineması, Milli Sinema'da gösterilecek filmlerin kataloğu, Kapakta "Kızıl Sultan Abdülhamid", arka kapakta Şarlo Sirkte filminden bir sahne, İstanbul İktisat Matbaası, Bursa Orhaniye Matbaası, 62 Sayfa, 23x15 cm Kızıl Sultan, Sefiller, Yumurcaklar Kralı, Aşk ve Para,...

Starting Bid: 10,000 TL

Place Bid

Ottoman Berat-Erzurum ahalisinden ve Hacegan-ı Divan-ı Hümayundan bir hafızda Dördüncü Derece Mecidi Nişanı, 56x35 cm

Current Price: 2,500 TL

Place Bid

Sultan Abdülhamid Han tuğralı, Gayrımüslim Nişan Beratı. Avusturya devleti tebe'asından Olbik Müsteşarı Keşfalid ve Tifaliked'e gayret ve ehliyetleri dolayısıyla ikinci rütbe mecidi nişanı verilmesi hakkında nişan beratı. 8 Ramazan 1309 tarihli. 56x38 cm

Current Price: 3,250 TL

Place Bid

1849 Armenian Rare Map / Anatolia - Middle East-1849 tarihli, Ermenice yazılı, nadir Anadolu ve Ortadoğu haritası, 90x67 cm

Starting Bid: 5,000 TL

Place Bid

Medal-1915 Harp ( Çanakkale ) Madalyası, Mineli, BB&Co İmalatı

Current Price: 2,750 TL

Place Bid

Yurdaer Altıntaş (1935-2019)-Karışık teknik, İmzasız, 28x40 cm Tiyatro ve sinema başta olmak üzere sanat afişleri düzenlemiş uluslararası üne sahip Türk grafik tasarımcısı Yurdaer Altıntaş'ın orijinal eseri

Current Price: 1,000 TL

Place Bid

İstanbul Belediyesi-İstanbul Belediyesi Hududu ve Belediye Şubeleri ile Nahiyelerinin Taksimatı haritası, Devlet Matbaası, 1/50.000, Tertib ve Tabını ihzar eden Salim, H.Halim

Starting Bid: 3,000 TL

Place Bid

"Padişahım Çok Yaşa"-Sultan II. Abdülhamid döneminde merasimde dua eden ekabirden askeri, sivil ve ilmiye sınıfından zevat; madalyalı üniformalarıyla paşalar, sarıklı hocalar, fesli memurin ve bando mızıka takımı görülmekte, ay-yıldız ve "Padişahım Çok Yaşa" yazılı tag önünde, 22x17 cm,...

Current Price: 700 TL

Place Bid

Armenian Sarrafian Broth. / Very rare photograph-Armenian Studio Sarrafian Bros. Beirut Lebanon / Sarafyan Fotoğrafhanesi, Ermen Stüdyo Doktor Rıfat Hüsameddin Paşa, Süleyman Numan Paşa, Suriye Proteston Koleji İdarecileri ile birlikte bir hatıra karesi, Karede yer alan Hüsameddin Paşa, Numan...

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

Filistin / Kudüs'de Kabin Fotoğrafhane-Cabinet photo of Ch. Raad Photographe, Jerusalem (Palestine), Kudüs Filistin Fotoğrafhanesi. İstiklal Harbinde tugay komutanı olarak görev yapan kumandanlardan olan Şakir Güleş Paşanın genç bir zabit olduğu dönemde kılıçlı üniformasıyla bir hatırası, 24x14...

Starting Bid: 300 TL

Place Bid

Atatürk / Milli Mücadele / Propaganda-Yadigar-ı Misak-ı Milli Atatürk ve silah arkadaşı kumandanlar, 14x9 cm karede yer alanlar; Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Bekir Sami Bey, Rauf Bey, İsmet Paşa, Cevad Paşa, Kâzım Karabekir Paşa, Ali İhsan Paşa, Muhyiddin Paşa, Nureddin Paşa, Refet Paşa,...

Current Price: 375 TL

Place Bid

Atatürk-Mustafa Kemal Atatürk ve İran Şahı Rıza Pehlevi Ankara Stadyumunda askerleri selamlarken, 14x9 cm albüm paspartusuyla 25x17 cm

Current Price: 300 TL

Place Bid

Eğitim Tarihi / Şükufe Nihal ve Emine Semiye Hanım (Önasya) İmzalı / Türk Kadın Hareketi-Türk şair, öğretmen, eylemci ve aktivist Şükufe Nihal (Başar) ile Osmanlı kadın hareketinin öncü isimlerinden, eğitimci, öğretmen Emine Semiye Hanımın (Önasya) Kandilli Kız Lisesinde muallimlik yaptığı...

Current Price: 3,000 TL

Place Bid

Hanedan-Halife Abdülmecid Efendi ile Trakya Fevkalade Komiseri Refet Paşa at arabasında, Şehzade Ömer Faruk Efendi ve diğer şehzadeler ve zevat tarafından selamla uğurlanırken, 14x9 cm

Current Price: 425 TL

Place Bid

Hanedan-Sultan Abdülaziz Han, 12,5x9 cm

Starting Bid: 250 TL

Place Bid

Aviation / Ottoman Aircraft Pilots' Memories of Egypt Air Travel-Osmanlı Tayyarecilerinin Mısır Hava Seyahati Hatırası 19 Mayıs 1914'de Mısır'da İskenderiye'de Tayyarecilerimiz Salim ve Kemal Beylerin Hidiv erkanı ve ekabiri tarafından ağırlanmasından bir hatıra, "Atelier Aziz S. Dores,...

Current Price: 2,000 TL

Place Bid

Signed photo by Fenerbahce Footbal Team-Nisan 1970 tarihli, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın tümünden imzalı çok nadir büyük boy fotoğraf, 24x18 cm. Ayaktakiler: Ion Nunweiler - Levent Engineri - Zeki Temizler - Ercan aktuna - İlie Datcu - Can Bartu (Kaptan) Oturanlar: Abdullah Çevrim - Ziya Şengül...

Starting Bid: 10,000 TL

Place Bid

Autographed photo by Cemal Pacha-Ahmed Cemal Paşa'dan imzalı fotoğraf, 16x11,5 cm

Starting Bid: 6,000 TL

Place Bid

CDV of W & D. Downey - Sultan Abdülhamid / 10,5 x 6 cm.. (Kağıda yapışıktır - Mounted) 1867 yılında amcası Sultan Abdülaziz'in İngiltere ziyaretine eşlik eden Şehzade Abdülhamid'in İskoçya'da bulunan Balmoral Kalesi'nde çekilmiş fotoğrafı..

Current Price: 5,000 TL

Place Bid

CDV of W & D. Downey - Prince Yusuf İzzeddin / 10,5 x 6 cm.. (Kağıda yapışıktır - mounted) 1867 yılında babası Sultan Abdülaziz'in İngiltere ziyaretine eşlik eden Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi'nin İskoçya'da bulunan Balmoral Kalesi'nde çekilmiş çocukluk fotoğrafı..

Current Price: 4,000 TL

Place Bid

Visit of Orient Travel Club Leipzig to Istanbul and Athens (Greece)-Osmanlı dönemi Orient Travel Club Leipzig'in İstanbul (Constantinople) ve Atina'ya Paskalya gezisi 1910, 14x9 cm

Starting Bid: 200 TL

Place Bid

Armenian Aram Hamparzum Advertising Card-Aram Hamparzum Smyrne Fig Factories, "Final Sorting of Figs by Christian Girls".. İncir Üreticisi Aram Hamparzum İzmir renkli taşbaskı reklam kartı, 19x7 cm

Current Price: 750 TL

Place Bid

Very Rare postcard - Qudshanis is a small village in the Hakkari District.-Village of Qudshanis, Turkey in Asia.. Hakkari, Konak görünüşü, çok nadir kartpostal.. Köyün eski adı 1672 yılı kayıtlarında Süryanice kökenli Kudşânis, 1928 yılında ise Kuçanisr olarak geçmektedir. Qudshanis is a small...

Starting Bid: 4,000 TL

Place Bid

Advertising rare postcard of Grand Hotel Luxembourg Constantinople - Armenian "M.Iranian" cancel back side-Grand Hotel Luxembourg'un, Yeni yılda iyi dileklerinin yazılı olduğu, arkası Ermeni fotoğrafçı "M.İranian" tarafında kaşeli, İstanbul görünüşlü, kalın karton nadir kartpostalı

Starting Bid: 1,250 TL

Place Bid

1932 Türkiye Güzeli Keriman Halis, nadir kartpostal.. Keriman Halis, 1932 yılında Belçika'nın Spa şehrinde düzenlenen Dünya Güzellik yarışmasında birinci seçilmiṣtir. 28 ülkenin temsilcisi arasından Keriman Halis Ece, salondakilerin 'Vive la Mustafa Kemal', 'Vive la Miss Turquie' tezahüratları...

Current Price: 500 TL

Place Bid

Ottoman Postman - Very Rare Fantasy Postcard-1919 tarihli, elinde "Constantinople" yazılı mektup zarfı tutan Osmanlı postacı ve tuttuğu zarf açıldığında içinden 5 adedi Adalar olmak üzere (Büyükada Calypso Hotel, Heybeliada Rum Okulu, Kınalıada Yalılar vs..) toplam 10 adet İstanbul görüntüsü çıkan...

Current Price: 3,000 TL

Place Bid

Ottoman Poste et Telegraphes / Very Rare Fantasy Postcard-1909 tarihli, Osmanlıca postacının tuttuğu ve açıldığında içinde " Mille Amities" yazılı telgraf çıkan, İstanbul - Tophane görünüşlü çok nadir Fantezi kartpostalı

Starting Bid: 2,500 TL

Place Bid

Ottoman Poste et Telegraphes / Very Rare Fantasy Postcard - Armenian script back side-İstanbul (Constantinople) Üzerindeki Osmanlıca telgraf kağıdında " With Every Good Wish for a happy new year" (Mutlu bir yıl için iyi dileklerimle) yazılı, Galata Köprüsü görünüşlü çok nadir fantezi kartpostalı

Starting Bid: 2,500 TL

Place Bid

İstanbul (Constantinople) Kabartma (embossed) çok nadir Ayasofya Camii kartpostalı, Ed. Max Fruchtermann

Starting Bid: 1,250 TL

Place Bid

Pera Palace - Guide Touristique-Guide Touristique Byzance Constantinople Istanbul, Milli Neşriyat Yurdu tarafından 1934'de bastırılmış, kapağı Pera Palace Hotel reklamlı, içi bol reklamlı İstanbul'u tanıtan Fransızca turistik rehber. 91 sayfa (pages) + katlanır harita, 20x12 cm, mükemmel...

Starting Bid: 3,500 TL

Place Bid

Education / Rare Booklet of Notre Dame de Sion constantinople-Pensionnat Notre Dame de Sion Pancaldi Ferikeuy Constantinople - 14 sayfadan oluşan ilk sayfası 1908 tarihli imzalı ve ithaflı, Okulun dışını, içini, öğrenci ve öğretmenlerini gösteren harika bir booklet / Tüm fotoğrafları detay...

Starting Bid: 3,000 TL

Place Bid

Armenian history-Kayseri Zincidere'de Osmanlı Hilal-i Ahmer cemiyeti nekahethanesinin dışarıdan görünümü, sansür kaşeli, Osmanlıca Fransızca 2 lisan TALAS posta damgalı, Ser hasta bakıcı tarafından Sivas'a gönderilmiş, 1916 tarihli çok nadir Alman baskı kartpostal, 14x9 cm

Starting Bid: 1,000 TL

Place Bid

Very rare large size photograph of "Engineers Graduates of 1923 Robert College Constantinople" 31x25 cm / Armenian Tchobanian Freres-Very rare photograph of "Engineers Graduates of 1923 Robert College Constantinople" At right to left; A.Kalemkerian (Alep), Sina (albania), Damlamayan (İzmit)...

Starting Bid: 6,000 TL

Place Bid

Greek History-Librarie & Papeterie "Le soleil" S.K.Diamantopoulos Cavalla (Turquie) 1910 tarihli Kavala'da bulunan Rum diamantopoulos'a ait "Le Soleil" kütüphanesine ait kartpostal.

Starting Bid: 3,500 TL

Place Bid

Revue Mensuelle Ottoman..Large size envelope..-Osmanlı, aylık dergi "Ressimli Kitab" antetli pullu postadan geçmiş Büyük boy (26x20 cm) zarf Revue Mensuelle Ottoman..Large size envelope..

Starting Bid: 1,000 TL

Place Bid

Music - Very rare photograph / Armenian Tchobanian Freres Bebek-Ermeni "Tchobanian Freres Bebek" editörlü, Osmanlı'da müzisyenler temalı çok nadir büyük boy fotoğraf 24x19 cm.. Very rare large size photograph of Foreign musicians in the Ottoman Empire..

Starting Bid: 6,000 TL

Place Bid

Music-Traume im Bosporus (Reves au Bosphoro - Dreams on the bosphorus) Boğaz'da düşler yazılı, 6 sayfalık nota, 35x26 cm

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

Rare Cabinet photo - Ottoman Woman-1882 Cabinet photo - TURQUIE - Kahve içen Türk kadınını gösteren Alman baskı çok nadir kabin fotoğrafı 17x10 cm

Current Price: 750 TL

Place Bid

Aviation-SA AERO ESPRESSO ITALIANA, Ayasofya Camii ve Atina Akropol görselli kapağında, Brindisi Atina İstanbul uçuşu tanıtım broşürü 36 sayfa (pages) + 1 adet katlanır güzergah haritası (folded map) 21x11 cm (11 sayfası tamamen İstanbul görselleri ve açıkmalarıdır)

Starting Bid: 1,000 TL

Place Bid

Ottoman Aviation - Rare photograph-Irak cephesi, 1916 - En önde Türk asker ve pilot Mehmet Fazıl bey ve diğer Osmanlı havacılar, çok nadir fotoğraf 11x8 cm photo.. 25 Temmuz 1912 tarihinde hava sınıfına geçerek, İngiltere'deki Bristol Havacılık Okulu'na eğitime gönderildi. Balkan Savaşları'nın...

Current Price: 750 TL

Place Bid

Armenian History-DER PROZEK TALAAT PASCHA, Armin T. Wegner, 1921, Für Politik und Geschichte, 136 sayfa, 17x25 cm... 15 Mart 1921´de düzenlediği suikastla Talat Paşa´yı öldüren Ermeni komitacı Soğomon Tehliryan´ın Berlin 3. Bölge Mahkemesi´nde görülen duruşmasının stenografik (şifreli) yöntemle...

Starting Bid: 7,500 TL

Place Bid

Milli Mücadele dönemi, Osmanlı süvari takımı, üstünde "Kara lider Bölüğü….. Takımı" yazmaktadır.

Current Price: 500 TL

Place Bid

Selanik (Salonique) Le drapeau de la liberte escorte par des revolutionnaires Turcs, Ed. Sonides

Starting Bid: 500 TL

Place Bid

Osmanlıca yazılı " Enver Paşa - Kanun-i Esasi" nadir kartpostal

Starting Bid: 1,500 TL

Place Bid

Visit of Kaiser Wilhelm to İstanbul-Kaiser Wilhelm'in İstanbul ziyareti, Şeyhülislam, Enver Paşa, Sultan Reşad, arkada Talat Paşa & Vahdettin, nadir kartpostal

Starting Bid: 600 TL

Place Bid

WW1-WW1 - İttifak / Sultan Reşad, Kaiser Wilhelm, F.Joseph - Tetes de Pipe, renkli nadir karikatür kartpostal

Starting Bid: 300 TL

Place Bid

Atatürk - Nutuk - CHF-Kahramanmaraş - Cumhuriyet Meydanında Gazinin nutku beklenirken, C.H.F Halk Kürsüsü, nadir kartpostal serisi.. Arkası "Memleket Fotoğrafhanesi Maraş Tesis Tarihi 1922" olarak kaşelidir.

Starting Bid: 300 TL

Place Bid

Greek History-Middle East Oil Symphony (Orta Doğu Petrol Senfonisi). İstanbul doğumlu Rum Grafik Sanatçısı Fokion Dimitriadis tarafından hazırlanan; İstanbul (6-7 Eylül olayları), İzmir ve Kıbrıs'ta yaşanan Türk-Rum gerginliğinin İngiltere tarafından organize edildiğini ima eden (İngiltere...

Starting Bid: 600 TL

Place Bid

WWI - İttifak - Denizcilik-I. Dünya Savaşı Goeben (Yavuz) Gemisi görselli Osmanlıca yazılı ve Türk bayraklı Alman baskı kartpostal.

Starting Bid: 750 TL

Place Bid

WWI - İttifak - Demiryolu Tarihi-Birinci Dünya Savaşı sırasında Orient Express'in yerini alan ve Berlin İstanbul arasında sefer yapan Balkanzug "Balkan Treni" konulu 4'lü İttifak propaganda kartpostalı.

Starting Bid: 750 TL

Place Bid

Armenian History-Elazığ Mezre’de (Harpoot) Almanların kurduğu Ermeni Yetimhanesi ve Yetimler. (Waisenhauser im Mesereh am Euphrat) Mamouret - ul Aziz Armenian Orphanage, nadir parçalı kartpostal.. Kartpostalın önünde 3 kız kardeşin hikayesi anlatılmaktadır. 3 Kız kardeşten Elmas ve...

Current Price: 1,250 TL

Place Bid

Dervish-Constantinople Derviches Osmanlı dönemi İstanbul’da Mevlevi Dervişler. Fransız puluyla posta görmüş.

Starting Bid: 350 TL

Place Bid

II. Meşrutiyet’in ilanının ardından Sultan Abdülhamit portresi ve Osmanlı Devlet armasıyla bastırılan II. Meşrutiyet Kartpostalı. Viva la Constitution! (Yaşasın Anayasa) 1908.

Starting Bid: 1,000 TL

Place Bid

Greek History-Souvenir de Salonique (Selanik) La Liberte en Macédoine II. Meşrutiyet’in ilanından sonra bastırılan çok dilli nadir propaganda kartpostalı. “Kanuni Esasi - Yaşasın Millet - Vatan - Adalet - Hürriyet - Müsavat” yazan bayrağı gösteren bir asker. Altta Rumca ve Fransızca “ Makedonya’da...

Starting Bid: 750 TL

Place Bid

Balkan Harbi Dönemi Osmanlı Devlet Erkanı, Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa başta olmak üzere, Mahmud Muhtar Paşa, Esat Paşa, Rıfat Paşa gibi II. Abdülhamit Dönemi’nin pek çok askeri ve mülkiyeli paşası bir arada.
 (Arka sıralarda Enver Paşa (o dönem Enver Bey) olduğunu düşündüğümüz bir asker yer...

Current Price: 1,000 TL

Place Bid

Dervish-Derviches Tourneus, Mevlevi Dervişleri (Sufi Whirling) görselli nadir Gofre fantezi kartpostal.

Starting Bid: 1,250 TL

Place Bid

WWI - İttifak-I. Dünya Savaşı Türk, Alman, Bulgar, Avusturya Macaristan Bayraklı, Mısır Piramitleri ve Sfenks görselli nadir İttifak propaganda kartpostalı. “Kuzey Denizi’nden Piramitlere güçlü ellerle Barış için”.

Current Price: 750 TL

Place Bid

İstanbul (Salut de Constantinople) Hadji - Hacı, nadir

Starting Bid: 300 TL

Place Bid

Ottoman constitution-Osmanlıca ve Fransızca ''Hürriyet-Adalet-Musavat-Uhuvvet''sloganlı, Sultan Abdülhamid ve meşrutiyet bayrakları görselli meşrutiyet kartı, ''Padişahım Çok Yaşa'' Zellich Matbaası, Constantinople, postadan geçmiş çok nadir kartpostal, 14x9 cm

Current Price: 500 TL

Place Bid

Rare Editor Ebuzzia-Şair Nefi'nin Sultan Murad kasidesi şiirli ve Bağdat'ın ikinci fatihi Sultan IV. Murad görselli çok nadir kartpostal, Ebuzzia Matbaası Constantinople, 14x10 cm

Starting Bid: 250 TL

Place Bid

Osmanlı İmparatorluğu arması, sancağı ve 34 padişah görselinin yer aldığı nadir kartpostal, 14x9 cm

Current Price: 275 TL

Place Bid

Armenian Editor-Souvenir de Konia Hotel Osmanie Hotel Seltchouk Pallace Hotel Vatan La Gare de Konia. Edt. G.K. Solakian Konia, parçalı Konya kartı, nadir kartposta, 14x9 cm

Current Price: 250 TL

Place Bid
Please click here to see Auction list ›